Предложи продукт

Търси в повече от 2364 записа!

Следвай ни в Twitter! :)
Като регистрирани потребители имате право да:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 * ползвате  информацията от нашата система само и единствено за лични цели; използването на информацията налична в нашата система за всякакви други цели е забранено без изричното писмено съгласие на rated.bg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                * изпращате информация, която да бъде публикувана на страницата след преглед и одобрение                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * изисквате от rated.bg информация относно политиката на фирмата за опазване на личната информация на потребителите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "Рейт.БГ" ООД има право да:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                * използва предоставената от потребителите информация за проучвания                                                                                                                                                                                                             * използва предоставената от потребителите информация за целеви маркетинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                * споделя предоставената от потребителите информация с партньори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  # rated.bg предоставя форум и поле за изява на своите потребители                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  # rated.bg не споделя адресите за електронна поща на своите потребители с трети лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  # rated.bg не носи отговорност за коментари и оценки оставени от потребители на страницата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  # rated.bg има право да цензурира мнения, съдържащи неприличен език